Our Enterprise solution to help manage: multiple brands, multiple concepts and multiple locations. With cloud, it helps you to manage everywhere which internet connection.

Giải pháp Speed POS Enterprise giúp bạn quản lý: nhiều nhãn hàng khác nhau, nhiều mô hình khác nhau, và nhiều cửa hàng khác nhau. Chỉ cần kết nối Internet là bạn có thể truy cập hệ thống và chỉnh sửa cho toàn hệ thống với bảo mật thông tin.